تیوال نمایشگاه واحه
S3 : 17:36:55
  ۱۲ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: کلثوم صالحی

 روزهای تعطیل گالری: شنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

مکان

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان شاهین، پلاک ۱۸ طبقه اول
تلفن:  ۸۸۳۲۴۸۳۸