تیوال نمایشگاه فقدان
S3 : 14:40:31
  ۱۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: فرزین راه‌نشین

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

" ساخت و تخریب و فقدان حاصل از آن "
من می سازم برای آنکه تخریب کنم،
من به آن حس فقدان حاصل از تخریب در کارهایم نیاز دارم
ما می سازیم و نابود می کنیم تا تبدیل به چیزی شود که شبیه به هیچ چیز نیست
فقدان کسی و یا حسی که روزی بوده و دیگر نیست و جای خالیش تبدیل به جای خالی هیچ شده.

شهر:
تهران

مکان

خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره ۲۶
تلفن:  ۲۲۰۴۵۸۷۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.