تیوال نمایشگاه از سنگ میروید
S3 : 15:39:21
  ۱۹ بهمن تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مهدی کواکب پناه، آرش علیمحمدی

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

میدان ونک، خیابان خدامی(بیژن)، شماره۷۲­
تلفن:  ۸۸۰۴۷۶۹۸