تیوال نمایشگاه پرده
S3 : 17:36:18
  ۰۴ آبان تا ۰۲ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:رضا لواسانی

روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

افتتاحیه: جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره۱۶
تلفن:  ۸۸۳۲۶۶۸۹