تیوال نمایشگاه استاد و دوست
S3 : 18:35:35
  ۰۹ تا ۳۰ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:بیژن صفاری

: فریدون آو

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها، یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۹

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۸، طبقه‌ی دوم