تیوال نمایشگاه دفتر طراحی
S3 : 18:32:55
  ۰۹ تا ۲۰ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:شیوا بابایی، مرجان ثابتی، پارسا حسین‌پور، مهدی راحمی، فرسام سنگینی، اوژن شیراوژن، نجمه کزازی، مسعود کشمیری، سمانه مطلبی، سولماز نباتی

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه 

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۱۴
تلفن:  ۶۶۷۰۰۶۱۶-۰۹۱۲۱۲۲۵۰۲۴