تیوال نمایشگاه محفظه‌های من
S3 : 12:24:22
  ۱۴ تا ۲۴ دی ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مریم حسین خانی

روزهای تعطیل گالری:  شنبه ها

افتتاحیه: ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
چیدماننقاشی
شهر:
تهران

مکان

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱
تلفن:  ۸۸۵۱۳۹۳۳-۸۸۵۱۳۹۳۴

عکس‌های پایه

نمایشگاه محفظه‌های من | عکس نمایشگاه محفظه‌های من | عکس