تیوال نمایشگاه محفظه‌های من
S3 : 11:31:47
  ۱۴ تا ۲۴ دی
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:مریم حسین خانی

روزهای تعطیل گالری:  شنبه ها

افتتاحیه: ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشیچیدمان
شهر:
تهران

مکان

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱
تلفن:  ۸۸۵۱۳۹۳۳-۸۸۵۱۳۹۳۴

عکس‌های پایه

نمایشگاه محفظه‌های من | عکس نمایشگاه محفظه‌های من | عکس