تیوال نمایشگاه نقاشی مهسا مشایخی
S3 : 12:16:47
  جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مهسا مشایخی

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

افتتاحیه: ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴
تلفن:  ۲۲۵۴۱۵۸۹