تیوال نمایشگاه کنج خیال
S3 : 17:37:02
  ۱۱ تا ۲۲ آبان
  ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

:گلسا قاسمی

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 اینستاگرام گلسا قاسمی

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر، چهاراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲
تلفن:  ۲۶۲۱۰۳۹۵

عکس‌های پایه

نمایشگاه کنج خیال | عکس نمایشگاه کنج خیال | عکس نمایشگاه کنج خیال | عکس نمایشگاه کنج خیال | عکس