تیوال نمایشگاه جا
S3 : 18:25:59
  ۰۹ تا ۱۹ آذر
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:نازگل انصارینیا، شهلا حسینی، میشاییل حکیمی، میکل یوهانسون

 روزهای تعطیل گالری: شنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دوم، پلاک ۳، زنگ یک
تلفن:  ۸۸۹۴۶۱۲۲