تیوال نمایشگاه مهاجرت
S3 : 19:27:05
  ۰۲ تا ۱۶ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:جواد علیمحمدی اردکانی

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه‌ها

 

بیانیه

گالری فرمانفرما، از ۲ تا ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۹۷، نمایشگاهِ انفردی نقاشی های جواد علیمحمدی را برگزار می کند. این هنرمند که دانش آموخته ی دکترای پژوهش هنر می باشد اکنون استادیار، مدیرِ گروهِ نقاشی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و هم چنین عضو شورای ثبت آثار منقول سازمان میراث فرهنگی است و این روزها از مجموعه ی جدید خود، در گالری فرمانفرما رونمایی می کند.
"مهاجرت" عنوان این نمایشگاه اوست و شامل ۳۲ اثر با محوریتِ پرتره هایی ست که یادآورِ عکس هایِ پرسنلیِ چاپ شده در گذرنامه ها یا برگه های درخواست مهاجرت است و نحوه ی اجرای آثار تداعی کننده ی شمایل های مقدس دوره گوتیک می باشد؛ این بار اما هاله ی منور پیرامونِ سرِ هر تصویر مانند مُهرِ مهاجرت در اطراف این چهره ها می نشیند و به جای تمثیلی از انوار الهی، واژه ی IMMIGRATION در بستر تصویر نقش می بندد.

افتتاحیه: جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

شهر:
تهران

مکان

کریمخان زند، خردمند شمالى، کوچه اعرابى٢
تلفن:  ۸۸۳۱۶۹۷۷