تیوال نمایشگاه کروماکی
S3 : 22:34:36
  ۰۹ تا ۲۰ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:حمید بهرامی

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره۸، واحد۱
تلفن:  ۸۸۸۶۳۵۹۶