تیوال نمایشگاه فرشتگان چلچراغ
S3 : 18:33:28
  جمعه ۰۹ تا ۱۵ آذر
  ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:مصطفی سرابی

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، پلاک ۳۰
تلفن:  ۸۸۳۰۷۷۸۶