تیوال نمایشگاه نگاره‌های فریماه تابعی
S3 : 11:32:24
  جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:فریماه تابعی

 روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

 

افتتاحیه: ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوی پنجم، شماره ۸
تلفن:  ۸۸۷۳۱۴۰۳