تیوال نمایشگاه انقلاب تا جمهوری
S3 : 12:18:25
  جمعه ۰۹ تا ۱۵ آذر
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:محبوبه پهلوان نوده

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

توجه به ویترین های شهری به عنوان ویترینی جهت نمایش فرهنگ و زبان گفتمانی جامعه‌ی شهری، پیش‌تر با پروژه بازارهای شهری آغاز شد. شهر به عنوان بستری متکثر از الگوهای فرهنگی در پروژه‌‌ی نقاشی سال‌های ۹۱-۹۷ به صورت گونه‌ای فرهنگی شکل گرفت و تصویر آن با گزینش‌های انتخابی فعالیت در ذهن مخاطب شهری را می‌طلبد. گزیده‌های شهری تصویری است از شهر هر روز شهروندان و انتخاب قابی جهت ماندگاری گوشه‌های آن با جهان‌بینی و زبانی شخصی است. ویترین‌های شهری به عنوان ویترینی جهت نمایش فرهنگ عموم و بازنمایی چیدمانی گفتمان جامعه در فرهنگ عامه، صورتی فرهنگی از اشیاء روزمره می‌سازد. اشیاء و اجزاء شهری در خیابان انقلاب به عنوان خیابانی مرکزی با تاریخ ۱۰۰ ساله، تغییرکاربری‌های چندگونه و سپری شدن سه دوره مهم از تاریخ ایران، گونه‌ای فرهنگ بصری و نوشتاری جامعه امروز را نشان می‌دهند. نئون‌ها و شبرنگ‌ها با نوشتارها و عناصر بصری چون مانکن‌ها و مجسمه ها در تلفیق با هم معانی متکثر جامعه امروز را نشان می‌دهند و کنایه‌ای به طنز و جد به فرهنگ عمومی فضاهای شهری دارد.

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

واقع در خیابان کریم‌خان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲، واحد۲
تلفن:  ۸۶۰۷۲۶۰۲