تیوال فیلم اولین اصلاح شده
S3 : 12:24:09
: پل شریدر
: Ethan Hawke، Amanda Seyfried، Cedric Kyles، Victoria Hill
تالر یک کشیش از یک کلیسای کوچک در شمال نیویورک به خاطر تراژدیها ، نگرانیهای جهانی و گذشتهی عذابآورش دجار ناامیدی و مایوس شدن از زندگی میشود. تا اینکه…
شهر:
تهران