تیوال نمایش دلارام ناآرام
S3 : 17:38:29
رمز شب: دفاع از حقوق زنان
  ۰۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۸:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری
: نرگس صابری
: نرگس صابری
: نرگس صابری

: احسان ملکی
: معراج کرمانی
: شاهین پورملک آرا
: کیوان کارگرنژاد
: احسان ملکی، نرگس صابری
: ستاره کاظمی
: آرام یوسفی نیا، زهرا رنجبر
: حسین منصف
: علی منصوری، امیرحسین استادی، شاهین پورملک آرا
: امیرحسین استادی، نرگس صابری
: زهرا رضایی
: الهام تقی پور
: زهرا معصوم زاده
: کیمیا فروغی
: اباالفضل صابری، محراب کرمانی
: آتنا نظامی
: مهدی زینالی
: امید عباس زاده، حسین شاکری
: پریا فاتحی، مهسا محمد زاده، محبوبه آقایی، زهرا آریا موحد، سمیرا صابری، محمد بابایی، سپهر بابایی
دسته‌بندی:
دفاع مقدسسیاسی
شهر:
تهران

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش دلارام ناآرام / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

اخبار وابسته

» رمز شب: دفاع از حقوق زنان

آواهای وابسته