تیوال نمایش دلارام ناآرام
S3 : 14:47:36
رمز شب: دفاع از حقوق زنان
  ۰۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۸:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری
: نرگس صابری
: نرگس صابری
: نرگس صابری

: احسان ملکی
: معراج کرمانی
: شاهین پورملک آرا
: کیوان کارگرنژاد
: احسان ملکی، نرگس صابری
: ستاره کاظمی
: آرام یوسفی نیا، زهرا رنجبر
: حسین منصف
: علی منصوری، امیرحسین استادی، شاهین پورملک آرا
: امیرحسین استادی، نرگس صابری
: زهرا رضایی
: الهام تقی پور
: زهرا معصوم زاده
: کیمیا فروغی
: اباالفضل صابری، محراب کرمانی
: آتنا نظامی
: مهدی زینالی
: امید عباس زاده، حسین شاکری
: پریا فاتحی، مهسا محمد زاده، محبوبه آقایی، زهرا آریا موحد، سمیرا صابری، محمد بابایی، سپهر بابایی
دسته‌بندی:
سیاسیدفاع مقدس
شهر:
تهران

گزارش تصویری تیوال از نمایش دلارام ناآرام / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

اخبار وابسته

» رمز شب: دفاع از حقوق زنان

آواهای وابسته

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از سه شنبه ۱۶ تا پنجشنبه ۱۸ بهمن، به کارگردانی و بازی نرگس صابری، آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ بهمن، به کارگردانی و بازی نرگس صابری، آغاز شد.
white crane این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری و کارگردانی و بازی نرگس صابری، با تخفیف روزهای نخست، آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید