تیوال کنسرت چند شب ساز و آواز (شب دوم)
S3 : 18:33:24
  پنجشنبه ۲۹ آذر
  ۲۰:۰۰
 بها: ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


: رسول رهو
: نادر فولادی‌نسب

: علیرضا فریدون‌پور
: علی رسولی

: مهدی امامی
: ‌علی کاظمی

: مجتبی عسگری
: قاسم رحیم‌زاده

همکف: ۷۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱