تیوال اجراهای رمان خوانی ریش آبی (با بازیگر)
S3 : 17:45:18
عواید حاصل از این برنامه به معلولان ذهنی و جسمی و حرکتی اختصاص خواهد یافت.
  ۳ اجرا روزهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه
  ۲۰:۳۰
  ۲ ساعت
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: املی نوتوم
: ویدا سامعی
: محسن احتشامی
: سیدجواد یحیوی، زیبا کرم علی

: نشر نو

خوانش این رمان توسط دو بازیگر سیدجواد یحیوی و زیبا کرم علی انجام خواهد شد.

ریش آبی در اصل افسانه اشراف زاده ای ثروتمند است که با زنانی زیبارو ازدواج می کند. زنانی که همگی پس از مدتی به طرز مرموزی در قصر او ناپدید می شوند...
دسته‌بندی:
خیریه
شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان مفتح جنوبى، روبروى ورزشگاه شیرودى، کوچه اردلان، پلاک ۲۵
تلفن:  ٦-٨٨٨٣٧٧٧٤