تیوال کنسرت حسین بهروزی نیا و گروه بربطیان
S3 : 18:26:58
  شنبه ۲۴ آذر
  ۲۱:۳۰
 بها: ۳۵,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ تومان


: حسین بهروزی نیا

: بهناز بهنام‌نیا، مریم خدابخش، امین حیدری، حمید خوانساری، امین یساولی، حمید حاصلی

: نگار اعزازی، فرهاد صفری، بهنام معصومی، پژمان نقشبندی

همکف
ردیف ١ تا ۸: ٨٠.٠٠٠ تومان
ردیف ٩ تا ١٠: ٧٥.٠٠٠ تومان
ردیف ١١ تا ١٥: ٧٠.٠٠٠ تومان
ردیف ١٦ تا ٢٠: ٦٥.٠٠٠ تومان
بالکن ١: ٥٥.٠٠٠ تومان
بالکن ٢: ٤٥.٠٠٠ تومان
بالکن ٣: ٣٥.٠٠٠ تومان

مکان

خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت
تلفن:  ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱

ویدیوهای وابسته