تیوال فیلم تصنیف باستر اسکروگز
S3 : 19:30:12
: جوئل و اتان کوئن
:تام ویتس، تیم بلیک نلسون، لیام نیسون، جیمز فرانکو
داستان متفاوت به محوریت مردی به نام باستر اسکراگس را در غرب وحشی قرن ۱۹ میلادی روایت میکند