کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | عبور عشایر ترکاشوند و یارام طاقلو از لرستان
S3 : 06:46:43 | com/org

هر ساله با فرارسیدن‌ بهار کوچ عشایر ترکاشوند و یارام‌ طاقلو‌ از مناطق گرمسیر جنوبی به سمت مناطق کوهستانی و سردسیر زاگرس انجام میشود‌. در این بین منطقه الوند همدان و شمال لرستان مکان مناسبی برای اسکان آنها و چرای دامهایشان‌ می باشد. استان لرستان و شهرهای پلدختر‌ خرم آباد الشتر و نورآباد مکان عبور این عشایر به نقاط سردسیر می باشد‌.

عکس:عزیز بابانژاد / تسنیم

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸