آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال سینما | اخبار | دومین جشنواره ملی سینمایش جشنواره با موضوعیت آزاد برگزار خواهد شد.
S3 : 21:29:29 | com/org
دومین جشنواره ملی سینمایش جشنواره با موضوعیت آزاد برگزار خواهد شد. | عکس

دومین جشنواره ملی سینمایش در بخش های زیر برگزار می شود:
تئاتر، فیلم کوتاه، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، استندآپ، تقلید صدا و استعدادیابی بازیگری
شرایط عمومی جشنواره:
الف.آثار ارسالی از طریق فیلم بازبینی و داوری خواهند شد.
ب.آثار بخش تئاتر، فیلم کوتاه، استندآپ و تقلید صدا نباید بیش از ۱۵ دقیقه و آثار بخش نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی نباید بیش از ۳۰ صفحه باشد.
شرایط بخش استعدادیابی بازیگری:
الف.جهت حمایت از پویش در خانه بمانیم آثار ارسالی در این بخش باید در خانه تصویربرداری شود.
ب.اثر ارسالی نباید بیش از ۱۰ دقیقه باشد
مدارک مورد نیاز:
الف. ارسال مشخصات فردی و شماره تماس
ب.سه نسخه لوح فشرده از اثر
پ.حتماً ذکر شود که متقاضی شرکت در کدام بخش می باشید.
نکته: تمامی مدارک کامل بدون نقص به صورت پستی به آدرس دبیرخانه ارسال گردد.
گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: ٩٩/٢/٢٠
اعلام نتایج: ٩٩/٣/١٥
آدرس دبیرخانه:گیلان-پره سر-خیابان امام- روبروی بانک ملی- بوستان 13- کافه زبان دکتر تقی نژاد-کد پستی:4381371733
شماره تماس 09305459944
اینستاگرام:@vaskeh_institute

۲۵ فروردین ۱۳۹۹