تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S3 : 19:42:50
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸