آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال موسیقی | آواها | آهنگ عبارت ۹.۱ از آلبوم صفحه گرامافون اوربیتون انسو
S3 : 06:05:03 | com/org
مجموعه صفحه گرامافون اوربیتون انسو | آهنگ عبارت ۹.۱ از آلبوم صفحه گرامافون اوربیتون انسو | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گیتار الکتریک: هومن ثنایی
پرکاشن: محمد طباخیان
گیتار باس: کیارش رادمهر
گیتار الکتریک: سامان ثقفیان
درامز: سینا نجفلو

 

۲۹ بهمن ۱۳۹۸