تیوال گردشگری | عکس‌ها | بارش برف؛ خلخال
S3 : 16:18:56

در پی بارش برف سگین در چند رو گذشته شهر خلخال با بارش شدید برفی سنگین سفیدئوش شد.

عکس: تسنیم

۲۴ بهمن ۱۳۹۸