آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | بارش برف؛ خلخال
S3 : 03:45:03 | com/org

در پی بارش برف سگین در چند رو گذشته شهر خلخال با بارش شدید برفی سنگین سفیدئوش شد.

عکس: تسنیم

۲۴ بهمن ۱۳۹۸