تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمدحسین رحیم
S3 : 19:20:04
نمایش سوءظن | گفتگوی تیوال با محمدحسین رحیم | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمدحسین رحیم / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش سوءظن
۲۳ تیر ۱۳۹۸