تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کنسرت سازهای بادی چوبی و برنجی، سری نخست / عکاس: سارا ثقفی
S3 : 22:25:01
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸