تیوال کنسرت دف نوازان نوای شورانگیز به همراهی گروه همنوازان سایه
S3 : 04:38:59
  جمعه ۰۸ تیر
  ۲۱:۰۰
 بها: ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان


اعضای گروه سایه
: محمد امین اکبرپور
: سجاد مهربانی
: حمید رضا برزویی
: پویان گرامی
: محمد یوسفی
: محسن فروغی

اعضای گروه دف‌نوازان شورانگیز
: مجید معدنی پور
: علیرضا زاهد
: نیلوفر هراتی
: فرزانه نزهتی
: نسیم زاهد
: ندا محبی
: فواد جعفریان

ردیف ۱۵ تا ۱۱: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۵: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴تا ۱: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

بزرگراه شهید گمنام (جلال آل احمد) ، تقاطع بزرگراه کردستان
تلفن:  ۸۸۰۱۵۲۲۷ - ۸۸۰۱۵۲۲۸ - ۸۸۰۱۵۲۲۹

گزارش تصویری تیوال از کنسرت گروه دف‌نوازان شورانگیز، سری دوم/ عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از کنسرت گروه دف‌نوازان شورانگیز، سری نخست / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین گروه دف‌نوازان آوای شورانگیز، سری سوم / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین گروه دف‌نوازان شورانگیز، سری دوم / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین گروه دف‌نوازان آوای شورانگیز، سری نخست / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »