تیوال کنسرت گروه نوای مخالف
T1 : 04:32:57
خرید بلیت
۴۰,۰۰۰ تومان
  خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
  پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

شهر:
تهران

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان، تالار استاد شهناز
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸