تیوال کنسرت گروه نجوا خبازیان
S3 : 21:04:18
  شنبه ۲۰ مرداد
  ۲۰:۳۰ و ۲۲:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تومان


: نجوا خبازیان
: آیدین شفایی
: محمد آزمند

مکان

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و جهان مهر، پلاک ۸۲