تیوال کنسرت گروه کروم
T1 : 00:42:36
  جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۳: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۵: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۸: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن:  ۶۶۰۰۶۴۱۲۱، ۶۶۰۶۴۱۲۲

ویدیوهای وابسته