تیوال کنسرت چند شب سه‌تار (شب سوم)
S1 : 17:34:32
  پنجشنبه ۲۸ تیر
  ۲۱:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان


مهدی رستمی
وصال عرب‌زاده
فریبا هدایتی
هادی آذرپیرا

همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱