تیوال کنسرت چند شب نی و قانون (شب اول)
S3 : 21:02:56
  دوشنبه ۲۲ مرداد
  ۲۰:۳۰
 بها: ۶۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان


: حمیدرضا زبردست
: مرجان مهربان
: زمان خیری
: صدا سدیفی

همکف: ۶۵.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۵.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱

گزارش تصویری تیوال از چند شب نی و قانون (شب اول) / عکاس:‌سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »