تیوال شعر و ادبیات | عکس‌ها
T1 : 03:14:00
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و امیر هوشنگ صدری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۰۸ بهمن ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
آریو جان ، مراسم عالی بود. شعرهات هم که پر از احساس. برات آرزوی موفقیت روزافزون می کنم
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
خودت شعر هستی

و شعر هایت زندگی

ممنون جناب هامون راقب کیانی

همیشه موفق باشی آریو جان
۲۷ مرداد ۱۳۹۴
ای مجتبی مهدی زاده، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد... کِی بودش هشت سال پیش بود یا شاید ده سال پیش بود که یهو غیبت زد.

آقای دوست داشتنی :) آقای دوستی و برادری ... آقای سخاوتمند در مهر ... باش
۲۹ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۶ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ آبان ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شب گذشته با حضور رهبر ارکستر و پایه‌گذار نخستین ارکستر رادیوی ملی ایران ایوانلوریس چکناواریان و بازیگر تاتر و سینما آقای اصفر همت و جمعی از اساتید و شعرای ادبیات ایران
افسر اسدی - محمد جوادیان - رحیم مولانیان - محمدعلی سجادی - حافظ موسوی
و یک از شاعرا ... دیدن ادامه » ابیاتی از مجوعه شعر ترنم کردند.
۰۴ مهر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۱ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۰ شهریور ۱۳۹۳
این نشست چه روزهایی و کجا برگزار می شه؟
۱۰ شهریور ۱۳۹۳
جناب صدری من یک روز قبلش تو قسمت شعر و ادبیات اطلاع دادم قربان
۱۴ شهریور ۱۳۹۳
جناب صدری من یک روز قبلش تو قسمت شعر و ادبیات اطلاع دادم قربان
۱۴ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ آبان ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید