تیوال کنسرت هادی منتظری، سیدرضا طباطبایی و گروه کهن
T1 : 22:08:38
خرید بلیت
۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
  تالار رودکی
  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومانتک نوازی
کمانچه:هادی منتظری

ساز و آواز
خواننده: سیدرضا طباطبایی
نی: روح‌الله الله‌دادی
تار:فرامرز کلانتری
تمبک:محمدرضا طیار

 

گدوه کهن
سرپرست گروه:کامیار فانیان
خواننده:پارسا حسن دخت


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱