تیوال عمومی | آواها
S3 : 07:08:03
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
 دموی آهنگ Why i am here | عکس
» دموی آهنگ Why i am here

 دموی آهنگ Why i am here

۰۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 دموی آهنگ What is way to figth | عکس
» دموی آهنگ What is way to figth

 دموی آهنگ What is way to figth

۰۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 دموی آهنگ where-are-you-taking-me | عکس
» دموی آهنگ where-are-you-taking-me

 دموی آهنگ where-are-you-taking-me

۰۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دموی آهنگ I see the sunrise  | عکس
» دموی آهنگ I see the sunrise

دموی آهنگ I see the sunrise 

۰۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با نصیر بشیری | عکس
» گفتگوی تیوال با نصیر بشیری

گفتگوی تیوال با نصیر بشیری / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با نیاز دانشکده کاشانی | عکس
» گفتگوی تیوال با نیاز دانشکده کاشانی

گفتگوی تیوال با نیاز دانشکده کاشانی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مونا کاظمی | عکس
» گفتگوی تیوال با مونا کاظمی

گفتگوی تیوال با مونا کاظمی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با عاطفه عامری | عکس
» گفتگوی تیوال با عاطفه عامری

گفتگوی تیوال با عاطفه عامری / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رضا کاوندی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا کاوندی

گفتگوی تیوال با رضا کاوندی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رضا شعبانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا شعبانی

گفتگوی تیوال با رضا شعبانی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم نسبت خونی i
گفتگوی تیوال با حسین امیری دوماری | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین امیری دوماری

گفتگوی تیوال با حسین امیری دوماری / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با امین مختاری | عکس
» گفتگوی تیوال با امین مختاری

گفتگوی تیوال با امین مختاری / دبیر دومین جشنواره دانشگاهی امام رضا (ع).

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با امیرمهدی نجفلو  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرمهدی نجفلو

گفتگوی تیوال با امیرمهدی نجفلو / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم نسبت خونی i
گفتگوی تیوال با پدرام پور امینی | عکس
» گفتگوی تیوال با پدرام پور امینی

گفتگوی تیوال با پدرام پور امینی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با جاوید تفضلی | عکس
» گفتگوی تیوال با جاوید تفضلی

گفتگوی تیوال با جاوید تفضلی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش دوم) | عکس
» گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش دوم)

بخش دوم گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز / کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۰۴ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش نخست) | عکس
» گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش نخست)

بخش نخست گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز / کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۰۳ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید