کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال عمومی | اخبار | اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران :خصوصی سازی با زندگی مردم چه می کند؟
S3 : 10:21:57 | com/org
 اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران :خصوصی سازی با زندگی مردم چه می کند؟ | عکس

فرشاد مومنی از روز سه شنبه ۴ دی ماه دوره جدید درسگفتارهای خود در موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی "پرسش" را با عنوان "اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران" آغاز می کند. این درسگفتار که از ساعت ۱۷ آغاز می شود به خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد. درسگفتار "اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران" در صدد است تا بحران ها و شکاف های حاصل از خصوصی سازی در اقتصاد ایران را که منجر به بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است را بررسی و سویه های پنهان خصوصی سازی و تاثیر آن بر معیشت مردم را شرح و تبیین کند.
 علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این درسگفتار می توانند با شماره های روابط عمومی موسسه "پرسش" ۸۸۸۳۷۶۴۷ -۸۸۸۲۲۰۱۰تماس گرفته و یا به وب سایت مراجعه نمایند.

۰۱ دی ۱۳۹۷