تیوال کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم
T1 : 19:36:10
   پردیس سینمایی قلهک
  چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  ۱۶:۳۰
  ۳ ساعت
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومانتحلیل و آموزش اصطلاحات فیلم
پرسش و پاسخ به زبان انگلیسی توسط اساتید برجسته آکادمی زبان سفیر گفتمان
کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۲۹۴۱۲۴۲۲
WWW.GOSAFIR.COM

مکان

خیابان شریعتی، خیابان یخچال، سینما پردیس قلهک