تیوال | تخفیف‌های اعضای +
S1 : 05:36:36
نمایش‌ها

نمایش خروس

⭐︎ ک: پیمان قیاسی / ن: محمد رحمانیان
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ ۱۰ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۴۵
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف
وقتی هوا آتش شد.

نمایش جنوبی

⭐︎ ک: سهیل محزون / ن: میثم یوسفی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۱ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش آشغال مرد

⭐︎ ک: نادر نادر پور / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۰۲ شهریور ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف

نمایش روز بیست و یکم

⭐︎ ن و ک: نیوشا محرابی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف

نمایش آپارتمان

⭐︎ ک: امیر شاه علی / ن: سپیده قربانی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۱ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش بلوری ها

⭐︎ ک: مریم باقرى / ن: فرهاد نقدعلى
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۳۱ تیر تا ۰۲ شهریور ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف
این بار غیرمنتظره در لبیستروپاپ با اتفاقات جدیدی منتظر شماست...

گیم تئاتر غیرمنتظره

⭐︎ ن و ک: محسن احتشامی
📍︎ کافه لبیستروپاپ
📅︎ ۲۹ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش ضیافت شبانه ای برای شبنم.‌‌..

⭐︎ ک: روزبه روحی پور / ن: مریم تاجیک، روزبه روحی پور
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۳ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف