تیوال سینماتک | ویترین فیلم‌ها
S3 : 08:30:22
فیلم‌ها
خرید تا ۱ مرداد ماه با ۱۴٪ تخفیف

مجموعه فیلم های جیم جارموش

۰٫۰
⭐︎ ک: جیم جارموش
۲۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نبراسکا

۰٫۰
⭐︎ ک: الکساندر پین

فیلم رُما

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: آلفونسو کواران
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم انگل

۰٫۰
⭐︎ ک: بونگ جون هو
خرید

فیلم فاوست

۰٫۰
⭐︎ ک: الکساندر سوکوروف
خرید

مجموعه فیلم بلا تار

۰٫۰
⭐︎ ک: بلا تار
۱۰۲,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم استوویداد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: وحید وکیلی‌فر
خرید

فیلم سالنمای خزان

۰٫۰
⭐︎ ک: بلا تار
خرید

فیلم بیگانه

۰٫۰
⭐︎ ک: بلا تار

فیلم کبوتری برای تامل در باب هستی روی شاخه نشست

۰٫۰
⭐︎ ک: روی اندرسون
خرید

مجموعه ده فیلم از سینمای معاصر

۰٫۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان

فیلم بچه رزماری

۰٫۰
⭐︎ ک: رومن پولانسکی
خرید

عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل تابستان)

۰٫۰
۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم قلعه شیشه ای

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: دستین دانیل کریتون
خرید
برنامه‌های گذشته