تیوال فیلم رزم آرا، یک دوسیه مسکوت
S3 : 04:53:29

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: سیداحسان عمادی
:حسام اسلامی
: احسان عمادی، علی سیف الهی
: مصطفی آتشمرد
: احمد افشار
: یونس اسکندری
: محمدحسین حیدری
: احسان عمادی
: محمد بحرانی
: خانه مستند انقلاب اسلامی
قتل مرموز سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا، عوامل موثر در ترور او و چهره‌های دخیل در این رویداد.