تیوال سینما | آواها
T1:17:01:07
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
» گفتگوی تیوال با nidal monzer garcia پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با nidal monzer garcia / کمپانی تولید و پخش فیلم .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با rolando tolentino پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با rolando tolentino / استاد دانشگاه فیلم فیلیپین .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با jessica woodworth پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با jessica woodworth / عضو هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با monika mikusova پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با monika mikusova / خریدار برنامه، تدوین گر رادیو و تلویزیون از کشور اسلواکی.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۳ روز پیش، شنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با nille stormoen پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با nille stormoen / پخش کننده فیلم از کشور نروژ .

گفتگو کننده: نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۳ روز پیش، شنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید