تیوال مستند شرح یک عکس و مستند میرزا جواد
S3 : 04:45:51
: ساتیار امامی و سعید فرجی
:ساتیار امامی و مهدی مطهر

مستند«شرح یک عکس»: در حادثه تروریستی تهران که توسط گروه داعش در مجلس شورای اسلامی رخ داد، یک تصویر، مهمترین عکس این حادثه در رسانه‌های داخلی و خارجی شد
مستند «میرزا جواد»: شهادت اولین عکاس دوره مشروطه (میرزا جواد عکاس باشی) را در جریان فتح تهران