تیوال سینما
T1:21:20:20
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
محمد عسگری ، علی ژیان و فهیمه تردست این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
پرند محمدی و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با maxim elagin پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با maxim elagin / دستیار کارگردان فیلم ایوان .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با daniil demidov پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با daniil demidov / کارگردان فیلم کوتاه انسان .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، سه‌شنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، سه‌شنبه
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با nidal monzer garcia پخش آوا
... دیدن اطلاعات »

گفتگوی تیوال با nidal monzer garcia / کمپانی تولید و پخش فیلم .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

» اطلاعات بیشتر، آواهای همسو و دانلود
۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید