تیوال فیلم کوتاه های روز
S1 : 18:05:10

"توقف در لاس وگاس" ساخته اسماعیل میهن دوست
"ایکس باکس" ساخته مهدی مختاری
"اول پاییز" ساخته عادل تبریزی
"کشند" ساخته کتایون پرمر

شهر:
تهران