تیوال فیلم خفه‌گی
S3 : 12:24:20
: فریدون جیرانی
:نوید محمدزاده، الناز شاکردوست، پردیس احمدیه، غلامحسین لطفى، احسان امانى، اسدالله یکتا با هنرمندى ماهایا پطروسیان و با حضور افتخارى پولاد کیمیایى
:فریدون جیرانی
: الهام صفوى زاده
: مسعود سلامى
: بهرام دهقانى 
: ایمان امیدوارى
: محسن نصراللهى
: مارال جیرانى
: داریوش صادقپور
: حسین ابوالصدق
: کارن همایون فر
: عبدالله شهباززاده
: آلاله هاشمى
: سعیده دلیریان
: احمدرضا شجاعى
: احسان ظلى پور
: حمید پنداشته
صحرا مشرقی پرستار یک بیمارستان روانی است. مسعود سازگار همسرش را که ظاهرا دیوانه شده در این بیمارستان بستری می کند. صحرا مشرقی وقتی با همسر مسعود آشنا می شود، پی به حقایقی عجیب از زندگی آنها می برد و ناخواسته وارد ماجراهایی می شود ...
شهر:
تهران

گزارش تصویری تیوال از اکران مردمی فیلم خفه‌گی / عکاس: پریچهر ژیان

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از اکران مردمی فیلم خفه‌گی / عکاس:‌ سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »