تیوال فیلم آموزگار
S1 : 03:19:25
: یان ژبیک
: پیتر یارهوسکی
:یتر ببیاک، سوزانا موور
:سوزانا میستریکووا، لوبیکا اورخوفسکا، آندری زیما
با آمدن آموزگار جدید، ماریا درازدخوا به مدرسه‌ای در حومه براتیسلاوا در سال ۱۹۸۳ زندگی والدین و دانش‌آموزان این مدرسه دستخوش تحولاتی می‎شود.