تیوال نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی | آواها
S3 : 22:29:41
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با حجت کبریایی | عکس
» گفتگوی تیوال با حجت کبریایی

گفتگوی تیوال با حجت کبریایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناگهان عباس i
گفتگوی تیوال با حمزه زارعی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمزه زارعی

گفتگوی تیوال با حمزه زارعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر | عکس
» گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر

گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند | عکس
» گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند

گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی

گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی / دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی پایین، گذر سقاخانه i
گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی

گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با پریسا محسنی | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسا محسنی

گفتگوی تیوال با پریسا محسنی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آرسنیک i
گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت

گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گوشت i
گفتگوی تیوال با علیرضا مرتضوی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا مرتضوی

گفتگوی تیوال با علیرضا مرتضوی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۹ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی در مه بخوان i
گفتگوی تیوال با محمد طاهری | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد طاهری

گفتگوی تیوال با محمد طاهری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مهدی باران طلب | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی باران طلب

گفتگوی تیوال با مهدی باران طلب / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۸ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی از پشت شیشه ها i
گفتگوی تیوال با رضا تفکری | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا تفکری

گفتگوی تیوال با رضا تفکری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۷ دی ۱۳۹۷
کمال شهبازیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برایت آرزوی توفیق روزافزون و بیشتر را آرزو دارم. ای کاش می تونستم در این رویداد بزرگ تاریخی شرکت می داشتم.
۱۷ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سید صائب میر | عکس
» گفتگوی تیوال با سید صائب میر

گفتگوی تیوال با سید صائب میر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۷ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی شب بخیر جناب کنت i
گفتگوی تیوال با مهری آسایش | عکس
» گفتگوی تیوال با مهری آسایش

گفتگوی تیوال با مهری آسایش / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۶ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو و کمال شهبازیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید