تیوال نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از نمایشنامه‌خوانی ارثیه ی ایرانی / عکاس: پریچهر ژیان
S3 : 22:22:50
از نمایشنامه‌خوانی ارثیه ی ایرانی
۲۲ دی ۱۳۹۷